Επιστροφή στη λίστα

Restaurant Plattas

29 Praezstr. 7424 Praez-Cazis
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.plattas.ch/

Τηλέφωνο +41 8154 30765

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 14 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.