Επιστροφή στη λίστα

HOTEL CIMBEL

1 AVENIDA EUROPA 3503 BENIDORM
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

www.hotelcimbel.com

Τηλέφωνο +34 965 85 21 00

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε σε valet.