Επιστροφή στη λίστα

Millennium – Prague Marriott Hotel

1028/10 V Celnici 11000 Prague
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.themillennium.cz/

Τηλέφωνο +420 2210 33080

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Μεταβείτε στον γκισέ.