Επιστροφή στη λίστα

Yard Resort

7 Ke Tvrzi 250 72 Predboj u Prahy
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.yardresort.com/

Τηλέφωνο +420 6023 11592

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.