Επιστροφή στη λίστα

Becva Resort

  • Destination Charging
982 Horni Becva 75657 Horni Becva
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.becvaresort.cz

Τηλέφωνο +420 6042 26612

Οδική βοήθεια 228 882 612

Φόρτιση
3 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.