Επιστροφή στη λίστα

Barrio Gotico Cafe

137 Kurdejov 69301 Kurdejov
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://barriogoticocafe.cz/

Τηλέφωνο +420 7021 37137

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.