Επιστροφή στη λίστα

Hotel Izan Cavanna

s/n Plaza Cavanna 30380 La Manga
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.izanhoteles.es/es/hoteles/hotel-izan-cavanna

Τηλέφωνο +34 968 563 600

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.