Επιστροφή στη λίστα

Hotel da Musica Porto

21 a 183 Mercado do Bom Sucesso, Largo Ferreira Lapa 4150-323 Porto
Portugal

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hoteldamusica.com/en-gb/porto-hotel-in-city-centre.aspx?areaid=2

Τηλέφωνο 351226076000

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 17 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.