Επιστροφή στη λίστα

Hotel Kronacker

32 Dr. J. Geensstraat 3300 Tienen
Belgium

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hotelkronacker.be/

Τηλέφωνο +32 16 36 80 80

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.