Επιστροφή στη λίστα

Médiacité

7-200 Boulevard Raymond Pointcarré 4020 Liège
Belgium

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.mediacite.be/

Τηλέφωνο +32 4 341 12 12

Φόρτιση
4 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.