Επιστροφή στη λίστα

Killeen Castle Golf Club

Dunsany C15FH39 Dunsany
Ireland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.killeencastle.com

Τηλέφωνο +353 1 689 3000

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 13 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.