Επιστροφή στη λίστα

Hotel Barcelo Cabo de Gata

s/n Calle de los Juegos de Casablanca 4131 Retamar
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.barcelo.com/es/barcelo-hotels/hoteles/espana/andalucia/almeria/barcelo-cabo-de-gata/

Τηλέφωνο +34 950 184 250

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 14 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Μεταβείτε στον γκισέ.