Επιστροφή στη λίστα

Royal View Hotel

  • Destination Charging
353 Castle Peak Rd Ting Kau

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.royalview.com.hk/eng/index.html

Τηλέφωνο 3716-2888

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 21 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.