Επιστροφή στη λίστα

Restaurant La Channe

16 Route du Grand St. Bernard 1945 Liddes
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.la-channe.ch/

Τηλέφωνο +41 2756 57012

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 14 kW
Αυτόματη στάθμευση.