Επιστροφή στη λίστα

Metroplaza

Kwai Fong

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.metroplaza.com.hk

Τηλέφωνο 2429-6500
Οδική βοήθεια + 852 3974 0251

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.