Επιστροφή στη λίστα

Hotel Killarney

Cork Road V93 FX00 Killarney
Ireland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hotelkillarney.ie

Τηλέφωνο +353 64 662 6200

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 13 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.