Επιστροφή στη λίστα

Stanhope Hotel by Thon

9 Rue du Commerce B-1000 Brussels
Belgium

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.thonhotels.com/our-hotels/belgium/brussels/stanhope-hotel/

Τηλέφωνο +32 25 06 91 11

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.