Επιστροφή στη λίστα

Hotel Baltaci Atrium

  • Destination Charging
II/651 Lesetin 76001 Zlin
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.baltaci.cz

Τηλέφωνο +42 0577 004100

Φόρτιση
3 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 14 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.