Επιστροφή στη λίστα

Nina Hotel Island South

  • Destination Charging
55 Wong Chuk Hang Rd Aberdeen

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.lhotelislandsouth.com/

Τηλέφωνο 3968-8888

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 7 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Μεταβείτε σε valet.