Επιστροφή στη λίστα

Villa Grohmann - hotel & restaurant

169 Lipova-lazne 79061 Lipova-lazne
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.lazne-lipova.cz

Τηλέφωνο +42 0777 457111

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 14 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.