Επιστροφή στη λίστα

Ballymaloe House Hotel & Restaurant

Shanagarry P25YO70 Midleton
Ireland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

www.ballymaloe.com

Τηλέφωνο +353 21 465 2531

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.