Επιστροφή στη λίστα

Hotel Kasperk

  • Destination Charging
3 Namesti 34192 Kasperske Hory
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.hotelkasperk.cz

Τηλέφωνο +42 0376 324113

Φόρτιση
3 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 14 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.