Επιστροφή στη λίστα

Hong Kong Skycity Marriott Hotel 香港天際萬豪酒店

1 Sky City Rd E HK International Airport

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://skycitymarriott.com

Τηλέφωνο +852 3969 1888

Φόρτιση
4 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 21 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.