Επιστροφή στη λίστα

Sav Hotel

  • Destination Charging
83 Wuhu St Hung Hom

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hotelsav.com

Τηλέφωνο 2275-8888

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 21 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Μεταβείτε σε valet.