Επιστροφή στη λίστα

Kerry Hotel, Hong Kong

38 Hung Luen Road Hung Hom Bay

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.thekerryhotels.com/

Τηλέφωνο 2252-5888
Οδική βοήθεια + 852 3974 0251

Φόρτιση
6 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 12 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Μεταβείτε σε valet.