Επιστροφή στη λίστα

Regal Riverside Hotel

  • Destination Charging
34-36 Tai Chung Kiu Rd Sha Tin

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.regalhotel.com/regal-riverside-hotel/en/home/home.html

Τηλέφωνο 2649-7878

Οδική βοήθεια + 852 3974 0251

Φόρτιση
3 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 21 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.