Επιστροφή στη λίστα

Kelly's Resort Hotel

Doogans Warren Y35 Y83V Rosslare
Ireland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.kellys.ie

Τηλέφωνο +353 53 913 2114

Φόρτιση
4 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 7 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.