Επιστροφή στη λίστα

Museum Bozeny Nemcove

68 Maloskalicka 552 03 Ceska Skalice
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.bozenanemcova.cz/

Τηλέφωνο +42 0491 451285

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.