Επιστροφή στη λίστα

Island Shangri-La Hotel

  • Destination Charging
Supreme Court Road, Central Hong Kong

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.shangri-la.com/hongkong/islandshangrila/

Τηλέφωνο (852) 2877 3838

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 21 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Μεταβείτε σε valet.