Επιστροφή στη λίστα

Hotel a pivovar Kleis

405 Pivovarska 47154 Cvikov
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hotelkleis.cz

Τηλέφωνο +42 730180090

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Μεταβείτε στον γκισέ.