Επιστροφή στη λίστα

Troia Design Hotel

s/n Marina de Troia - Peninsula de Troia 7570-789 Carvalhal, Grandula
Portugal

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.troiadesignhotel.com/

Τηλέφωνο +351 265 498 000

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.