Επιστροφή στη λίστα

The Clonakilty Hotel

Wolfe Tone Street n/a Clonakilty
Ireland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.theclonakilty.com/

Τηλέφωνο +353 23 885 8866

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 6 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.