Επιστροφή στη λίστα

Lok Fu Market 樂富街市

198 Junction Road Wang Tau Hom

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

Φόρτιση
3 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.