Επιστροφή στη λίστα

Hotel de La Paix

18 Via Cattori 6900 Lugano
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.delapaix.ch/eng/

Τηλέφωνο +41 91 960 60 60

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.