Επιστροφή στη λίστα

Hotel Centrum

384 Komenskeho 753 01 Hranice na Morave
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.hotelcentrumhranice.cz

Τηλέφωνο +420773692626
Οδική βοήθεια 228 882 612

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.