Επιστροφή στη λίστα

Hotel Tres Reyes

1 Calle Taconera 31001 Pamplona
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hotel3reyes.com/

Τηλέφωνο +34 948226600

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 14 kW
Διαθέσιμο μόνο με κράτηση. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.