Επιστροφή στη λίστα

Holzkirchen, Germany - Holzkirchen (HEP)

  • Supercharger
HEP Holzkirchen
21 Rosenheimer Str.
83607 Holzkirchen
Germany

Οδική βοήθεια 030 700 149 725

Φόρτιση
8 Supercharger, διαθέσιμοι 24/7, έως250 kW
Συμβατότητα CCS


This Supercharger is open to Tesla vehicles and Non-Tesla vehicles with CCS compatibility
Παροχές