Επιστροφή στη λίστα

Newport, UK

  • Supercharger
Celtic Manor Resort
1 Chepstow Road
NP18 1HQ Newport
United Kingdom

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.celtic-manor.com/

Οδική βοήθεια 0162 845 0660

Φόρτιση
12 Supercharger, διαθέσιμοι 24/7, έως250 kW
Συμβατότητα CCS


This Supercharger is open to Tesla vehicles and Non-Tesla vehicles with CCS compatibility Παροχές