Επιστροφή στη λίστα

Aberystwyth, UK

  • Supercharger
Aberystwyth
Ffordd Parc y Llyn
SY23 3TL Aberystwyth
United Kingdom

Οδηγίες οδικής πρόσβασης Οδική βοήθεια 01628 450 660

Φόρτιση
6 Supercharger, διαθέσιμοι 24/7, έως250 kW
Συμβατότητα CCS


This Supercharger is open to Tesla vehicles and Non-Tesla vehicles with CCS compatibility Παροχές