Επιστροφή στη λίστα

Bathurst, NSW

  • Supercharger
Bathurst Visitor Information Centre
1 Kendall Ave
Bathurst 2795

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

Φόρτιση
6 Supercharger, διαθέσιμοι 24/7, έως120 kW
Συμβατότητα CCS


This Supercharger is open to Tesla vehicles and Non-Tesla vehicles with CCS compatibility Παροχές