Επιστροφή στη λίστα

Brokelandsheia, Norway

  • Supercharger
Heimat Brokelandsheia
6 Brokelandsveien, Brokelandsheia
4993 Sundebru
Norway

Οδηγίες οδικής πρόσβασης Οδική βοήθεια +47 23 96 02 85

Φόρτιση
24 Supercharger, διαθέσιμοι 24/7, έως250 kW
12 Supercharger, διαθέσιμοι 24/7, έως150 kW
Συμβατότητα CCS


This Supercharger is open to Tesla vehicles and Non-Tesla vehicles with CCS compatibility Παροχές