Επιστροφή στη λίστα

新城市廣場一期

  • Supercharger
New Town Plaza
18 沙田正街
沙田

Οδηγίες οδικής πρόσβασης Οδική βοήθεια + 852 3974 0251

Φόρτιση
6 Supercharger, διαθέσιμοι 24/7, έως130 kW
Συμβατότητα CCS

Παροχές