Επιστροφή στη λίστα

Regensburg-Ost, Germany

  • Supercharger
Euro Rastpark Regensburg-Ost
3 Junkersstraße
93055 Regensburg
Germany

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

Φόρτιση
10 Supercharger, διαθέσιμοι 24/7, έως150 kW
Συμβατότητα CCS


This Supercharger is open to Tesla vehicles and Non-Tesla vehicles with CCS compatibility
Παροχές