Επιστροφή στη λίστα

청주 - 강서 (강서 IC 진출입 / 20분 회차 + 업장 이용 시 무료 주차)

  • Supercharger
191 가포산로 청주시 충청북도 28381

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

Φόρτιση
12 Supercharger, διαθέσιμοι 24/7, έως250 kW


This Supercharger is open to Tesla vehicles and Non-Tesla vehicles with CCS compatibility
Παροχές