Έξοδος από την εποχή των ορυκτών καυσίμων

Μόνο το 2021, οι πελάτες της Tesla βοήθησαν να επιταχυνθεί η μετάβαση του κόσμου στη βιώσιμη ενέργεια αποτρέποντας την παραγωγή 8,4 εκατομμυρίων μετρικών τόνων εκπομπών CO2e

Μόνο το 2021, οι πελάτες της Tesla βοήθησαν να επιταχυνθεί η μετάβαση του κόσμου στη βιώσιμη ενέργεια αποτρέποντας την παραγωγή 8,4 εκατομμυρίων μετρικών τόνων εκπομπών CO2e

Ο αντίκτυπός μας

Η αποστολή μας είναι να επιταχύνουμε τη μετάβαση του πλανήτη μας στη βιώσιμη ενέργεια. Για την επιδίωξη αυτού του στόχου, κατασκευάζουμε προϊόντα που αντικαθιστούν μερικούς από τους μεγαλύτερους παράγοντες ρύπανσης στον πλανήτη—ενώ, παράλληλα, προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό πράγμα.

Άνθρωποι και πολιτισμός

Περιβαλλοντικός αντίκτυπος

Εφοδιαστική αλυσίδα

Αντίκτυπος προϊόντων