Ασφάλεια προϊόντων

Η Tesla εκτιμά τη δουλειά των ερευνητών ασφαλείας στη βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών μας. Δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε με αυτήν την κοινότητα για να επαληθεύουμε, να αναπαράγουμε και να ανταποκρινόμαστε σε έγκυρες ευπάθειες που αναφέρονται. Ενθαρρύνουμε την κοινότητα να συμμετάσχει στην υπεύθυνη διαδικασία αναφοράς που εφαρμόζουμε. Για να εγγραφείτε ως προεγκεκριμένος, καλόπιστος ερευνητής ασφαλείας και να καταχωρίσετε ένα όχημα ως όχημα καταχωρισμένο για έρευνα, υποβάλετε αιτήματα στη διεύθυνση VulnerabilityReporting@tesla.com.

Για οχήματα ή ενεργειακά προϊόντα

Αν και χρησιμοποιούμε το Bugcrowd ως πλατφόρμα για την επιβράβευση όλων των ζητημάτων, υποβάλετε αναφορά για ζητήματα που σχετίζονται με οχήματα και προϊόντα απευθείας στη διεύθυνση VulnerabilityReporting@tesla.com, χρησιμοποιώντας το κλειδί PGP για την κρυπτογράφηση αναφορών που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες. Επισκεφτείτε τη σελίδα Bugcrowd για μια λίστα με ευρήματα εκτός πεδίου.

Σφάλματα τρίτων

Εάν ζητήματα που αναφέρθηκαν στο πρόγραμμα επιβράβευσης ανίχνευσης σφαλμάτων μας (bug bounty) επηρεάζουν μια βιβλιοθήκη τρίτων, ένα εξωτερικό έργο ή άλλον προμηθευτή, η Tesla διατηρεί το δικαίωμα να διαβιβάζει λεπτομέρειες του ζητήματος σε αυτό το μέρος χωρίς περαιτέρω συζήτηση με τον ερευνητή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να συνεννοούμαστε και να επικοινωνούμε με ερευνητές μέσω αυτής της διαδικασίας.

Οδηγίες υπεύθυνης γνωστοποίησης

Θα ερευνήσουμε τις έγκυρες αναφορές και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διορθώσουμε γρήγορα οποιαδήποτε ευπάθεια. Για να ενθαρρύνουμε την υπεύθυνη υποβολή αναφορών, δεν θα προβούμε σε νομικές ενέργειες εναντίον σας ούτε θα ζητήσουμε από τις αρχές επιβολής του νόμου να σας υποβάλει σε έρευνα, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με τις ακόλουθες Οδηγίες υπεύθυνης γνωστοποίησης:

 • Παρέχετε λεπτομέρειες σχετικά με την ευπάθεια, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που απαιτούνται για την αναπαραγωγή και την επαλήθευση της ευπάθειας και μια απόδειξη της ορθότητας (POC). Κάθε ευπάθεια που αφορά λειτουργικότητα που δεν βρίσκεται σε ένα όχημα καταχωρισμένο για έρευνα πρέπει να αναφέρεται εντός 168 ωρών και μηδέν λεπτών (7 ημερών) από τον εντοπισμό της ευπάθειας.
 • Καταβάλλετε καλόπιστη προσπάθεια για να αποφύγετε παραβιάσεις απορρήτου, καταστροφή δεδομένων και διακοπή ή υποβάθμιση των υπηρεσιών μας.
 • Μην τροποποιείτε ή αποκτάτε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν σας ανήκουν.
 • Δώστε στην Tesla εύλογο χρόνο για τη διόρθωση του προβλήματος, προτού δημοσιοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία.
 • Τροποποιήστε μόνο οχήματα των οποίων είστε κάτοχοι ή για τα οποία έχετε άδεια πρόσβασης.
 • Μη θέτετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του οχήματος ή εκθέτετε άλλους σε μη ασφαλή κατάσταση.
 • Η έρευνα ασφαλείας περιορίζεται στους μηχανισμούς ασφαλείας των δυαδικών αρχείων Infotainment, των δυαδικών αρχείων Gateway, των ECU που έχουν αναπτυχθεί από την Tesla και τα ενεργειακά προϊόντα.


Για την αποφυγή αμφιβολιών,

 • Εάν, μέσω της καλόπιστης έρευνας ασφαλείας, εσείς (ένας προεγκεκριμένος, καλόπιστος ερευνητής ασφαλείας) προκαλέσετε ένα πρόβλημα λογισμικού που απαιτεί την ενημέρωση ή την "αντικατάσταση λογισμικού" του οχήματος που έχει καταχωριστεί για έρευνα, ως πράξη καλής πίστης, η Tesla θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για ενημέρωση ή "αντικατάσταση" του λογισμικού Tesla στο όχημα που έχει καταχωριστεί για έρευνα μέσω εναέριας ενημέρωσης, προσφέροντας βοήθεια σε ένα κέντρο σέρβις για την επαναφορά του λογισμικού του οχήματος χρησιμοποιώντας τα τυπικά εργαλεία σέρβις που διαθέτουμε ή άλλες ενέργειες που θεωρούμε κατάλληλες. Η Tesla έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς το λογισμικό ή άλλη βοήθεια που θα παρέχεται και μπορεί να είναι μόνο για περιορισμένο αριθμό φορών. Η υποστήριξη της Tesla δεν καλύπτει πρόσθετα έξοδα (π.χ. ρυμούλκησης) που βαρύνουν εσάς. Η Tesla διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τον αριθμό των αιτημάτων παροχής σέρβις ανά προεγκεκριμένο, καλόπιστο ερευνητή και να καταργήσει ανά πάσα στιγμή την καταχώριση ενός οχήματος που έχει καταχωριστεί για έρευνα.
 • Η Tesla θεωρεί ότι ένας προεγκεκριμένος, καλόπιστος ερευνητής ασφαλείας που συμμορφώνεται με την παρούσα πολιτική για εξασφάλιση πρόσβασης σε υπολογιστή οχήματος ή ενεργειακού προϊόντος που έχει καταχωριστεί για έρευνα δεν έχει αποκτήσει πρόσβαση σε έναν υπολογιστή χωρίς έγκριση ούτε έχει υπερβεί την εγκεκριμένη πρόσβαση βάσει του νόμου περί απάτης και κατάχρησης υπολογιστών ("CFAA").
 • Η Tesla δεν θα προβαίνει σε αξιώσεις για την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων βάσει του νόμου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή ("DMCA") εναντίον ενός εγκεκριμένου, καλόπιστου ερευνητή ασφαλείας που παρακάμπτει τον μηχανισμό ασφαλείας, αρκεί ο ερευνητής να μην έχει πρόσβαση σε κανέναν άλλο κώδικα ή δυαδικά αρχεία.
 • Η Tesla δεν θα εξετάζει αλλαγές λογισμικού, ως αποτέλεσμα καλόπιστης έρευνας ασφαλείας που διεξήχθη από έναν καλόπιστο ερευνητή ασφαλείας, σε όχημα με καταχώριση ασφαλείας για να καταστήσει την εγγύηση του οχήματος με καταχώριση ασφαλείας άκυρη, παρά το γεγονός ότι τυχόν ζημιά στο αυτοκίνητο που προκύπτει από τυχόν τροποποιήσεις λογισμικού δεν θα καλύπτεται από την Tesla δυνάμει της εγγύησης οχήματος.