Ενημερώσεις Tesla

Οι Ενημερώσεις της Tesla συνίστανται σε email, κλήσεις, SMS ή μηνύματα μέσω της εφαρμογής Tesla app, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τοπικές εκδηλώσεις της Tesla. Ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων. Οι Ενημερώσεις της Tesla μπορεί να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας, που μπορεί να τα συνάγουμε από την επικοινωνία σας μαζί μας. Πριν από την αποστολή Ενημερώσεων Tesla, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη των Ενημερώσεων Tesla εκ μέρους της περιφερειακής οντότητας και των θυγατρικών εταιρειών. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις προτιμήσεις επικοινωνίας ή κάνοντας κλικ στην επιλογή "Κατάργηση εγγραφής" στο κάτω μέρος ενός email ή ενός μηνύματος από την εφαρμογή Tesla app. Μπορείτε να απαντήσετε με τη λέξη "Stop" σε ένα μήνυμα SMS ή να ενημερώσετε έναν από τους εκπροσώπους πελατών της εταιρείας μας για την απόφασή σας. Δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη ορισμένων μηνυμάτων που αφορούν άμεσα την αγορά προϊόντος Tesla.