Απόρρητο

Τα δεδομένα σας ανήκουν σε εσάς

Δεσμευόμαστε για την προστασία σας οποιαδήποτε στιγμή βρίσκεστε στο τιμόνι ενός οχήματος Tesla. Αυτή η δέσμευση καλύπτει και το απόρρητο των δεδομένων σας. Τα μέτρα προστασίας απορρήτου που λαμβάνουμε στοχεύουν στην υπέρβαση των αναμενόμενων κατά τα πρότυπα της αγοράς, διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα πωληθούν, δεν θα παρακολουθούνται και δεν θα κοινοποιηθούν ποτέ χωρίς τη συγκατάθεσή σας και χωρίς να έχετε ενημερωθεί για αυτό.

Οι πολιτικές της εταιρείας μας θέτουν το απόρρητο ως ύψιστη προτεραιότητα και εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται στα δικά σας χέρια, επιτρέποντάς σας να αποφασίζετε ποιες πληροφορίες θέλετε να κοινοποιείτε —και πότε.
Οι πολιτικές της εταιρείας μας θέτουν το απόρρητο ως ύψιστη προτεραιότητα και εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται στα δικά σας χέρια, επιτρέποντάς σας να αποφασίζετε ποιες πληροφορίες θέλετε να κοινοποιείτε —και πότε.
Προτεραιότητα στο απόρρητο

Δεδομένα που δεν θα κοινοποιήσουμε ποτέ

Η Tesla ουδέποτε πωλεί ούτε ενοικιάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες εταιρείες. Αυτό περιλαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα και το ιστορικό οδήγησης. Κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, τα προϊόντα σας ή πώς τα χρησιμοποιείτε, μόνο με την έγκρισή σας.

Δεδομένα που συλλέγουμε

Ενώ κατά περιόδους εξετάζουμε ανώνυμα δεδομένα από τον παγκόσμιο στόλο μας, αυτά τα δεδομένα δεν συνδέονται με εσάς ή το όχημά σας. Τα δεδομένα που σχετίζονται με το VIN συλλέγονται μόνο για απομακρυσμένα διαγνωστικά, για σέρβις ή κατά τη διάρκεια ενός κρίσιμου συμβάντος ασφαλείας. Ανασκοπήστε τις ρυθμίσεις σας ή ζητήστε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή υποβάλλοντας ένα Αίτημα προστασίας απορρήτου δεδομένων

Δεδομένα που διατηρείτε

Οι προηγμένες λειτουργίες και δυνατότητες που διαθέτουμε όσον αφορά την ασφάλεια έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την προστασία του απορρήτου σας. Η δέσμευση της Tesla «Προστασία απορρήτου από την πρώτη μέρα» διασφαλίζει ότι οι εγγραφές της κάμερας από τη λειτουργία Sentry Mode και την Dashcam υπόκεινται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται στο όχημά σας ή σε εξωτερική συσκευή, ποτέ στους διακομιστές της Tesla. 

Απόρρητο

Τα δεδομένα σας ανήκουν σε εσάς