Προηγούμενο πρόγραμμα ανταπόδοσης

Από τις 27 Μαρτίου 2023, τα προϊόντα οχημάτων είναι επιλέξιμα για βραβεία ανταπόδοσης. Όλες οι παραγγελίες με ανταπόδοση πρέπει να έχουν γίνει μέσω ενός ενεργού συνδέσμου ανταπόδοσης, καθώς η ανταπόδοση δεν μπορεί να προστεθεί μετά από την παραγγελία.

Για να έχουν δικαίωμα να επωφεληθούν από τις προηγούμενες παροχές ανταπόδοσης, όλες οι παραγγελίες με ανταπόδοση για τα Model S, Model X και Model 3 πρέπει να έχουν γίνει από 1 Οκτωβρίου 2019 έως 17 Σεπτεμβρίου 2021. Οι παραγγελίες για τα Model Y πρέπει να έχουν γίνει μεταξύ 9 Ιουνίου 2020 και 17 Σεπτεμβρίου 2021. Οι παραγγελίες για τα Cybertruck και τα μεταχειρισμένα οχήματα Tesla δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Τα δωρεάν χιλιόμετρα φόρτισης Supercharging που κερδίζονται ως βραβείο ανταπόδοσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε όχημα ανήκει στον ίδιο λογαριασμό. Το δικαίωμα χρήσης λήγει 6 μήνες μετά από την προσθήκη των χιλιομέτρων. Εάν χρησιμοποιηθούν όλα τα χιλιόμετρα σε έναν λογαριασμό πριν από τη λήξη, η ημερομηνία λήξης για την επόμενη ενέργεια ανταπόδοσης επανακαθορίζεται σε 6 μήνες.

Ο πελάτης πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών για να έχει δικαίωμα να επωφεληθεί από τις παροχές. Τα βραβεία βάσει ανταπόδοσης δεν είναι μεταβιβάσιμα ούτε μπορούν να εξαργυρωθούν για μετρητά. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλους τους φόρους και τις κατά τόπους απαιτήσεις και τέλη. Το πρόγραμμα και τα βραβεία παρέχονται υπό όρους και διέπονται από τους κατά τόπους νόμους και κανονισμούς.

Ούτε το άτομο που κάνει τη δήλωση ανταπόδοσης ούτε ο αγοραστής δεν επιτρέπεται να είναι εντεταλμένος εργαζόμενος, νομικός εκπρόσωπος ή συνεργάτης της Tesla ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας της Tesla. Κανένα στοιχείο του προγράμματος ανταπόδοσης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δημιουργεί οποιοδήποτε είδος σχέσης μεταξύ του ατόμου που κάνει τη δήλωση ανταπόδοσης και της Tesla ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας της Tesla. Το άτομο που κάνει τη δήλωση ανταπόδοσης δεν έχει καμία εξουσιοδότηση εκπροσώπησης ή δέσμευσης της Tesla. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορεί να αλλάξουν.

Προβολή λεπτομερειών για το δικαίωμα συμμετοχής, την πίστωση και τη βράβευση για τη Φάση 9 του προγράμματος ανταπόδοσης της Tesla.