Hangzhou Xiaoshan Tesla Center

Back to list

Hangzhou Xiaoshan Tesla Center

  • Store
  • Service Center
  • Supercharger
Hangzhou Xiaoshan Tesla Center

Driving Directions Experience center phone 0571-26898010
Service Center Phone 0571-26898000

Experience center business hours
Monday to Sunday 9:00 am - 6:00 pm

Service center business hours
Monday to Sunday 9:00 am - 6:00 pm

Charging
6 Supercharging piles
Tesla dedicated wireless network

Hangzhou Xiaoshan Tesla Center